Badania naukowe

Badania potwierdzające skuteczność psychoterapii online:

1. W 2008 roku Azy Barak wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu w Hajfie dokonali przeglądu 92 badań, w których wzięło udział 9764 pacjentów zróżnicowanych pod kątem wieku, rasy, płci i języka. Z badań wynika, że terapia prowadzona przez internet jest równie skuteczne jak sesje terapeutyczne w gabinecie.

2. Zespół neurologów z Uniwersytetu Cambridge w 2012 roku opublikował badanie dotyczące efektywności terapii prowadzonej przez telefon, w którym wzięło udział 39 000 pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń natury psychicznej. Z badań wynika, że terapia telefoniczna jest równie efektywna jak terapia stacjonarna.

3. Murphy i Parnass wraz ze współpracownikami w 2009 roku przeprowadzili badanie odnoszące się do satysfakcji pacjentów i porównania wyników terapii online i terapii stacjonarnej. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wynikami pacjentów z obydwu grup.